Mangfoldighed beriger kulturen og bidrager til skabelsen af værdi i samfundet. Hos Salon DU NORD, stiller vi os selv til ansvar for, at fremme mangfoldigheden blandt mennesker, og accepterer derfor alle der går ind ad vores dør.
Vi promoverer en kultur af respekt og ligestilling, både på vores arbejdsplads, og de miljøer vi bevæger os ud i. Vi går ind for et positivt, respektfuldt arbejdsmiljø for medarbejdere og kunder, uanset religion, køn, etnicitet, orienteringer og social status. Hos Salon DU NORD overholder vi glædeligt og åbent UN’s LGBTI Adfærdskodeks for Erhverv.