Privatliv og persondatapolitik

Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Salon
DU NORD ApS (“Salon DU NORD”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via
Salon DU NORD hjemmeside, salondunord.com.
Salon DU NORD er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Salon DU NORD kan
ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og
retsgrundlaget for behandlingen.
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af
Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden,
din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet
markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram, Criteo displaynetværk og Google.
Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre
Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger,
du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke
produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse,
hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig,
herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om
dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb
indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt.
mobilnummer.
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af Personoplysninger
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke
leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de
købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til
producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores
vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af
Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting,
samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger
om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at
vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot
dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores
instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende
oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om
disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler
personoplysninger på vores vegne.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De
fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens
certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som
dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi
har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du
ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til
webshop@beautycos.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at
være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver
opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette
skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv
mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du
tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det
omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores
retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke
forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå
af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger
til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med
henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette
vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre
indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores
legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af
personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på
myshop@salondunord.com .

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K
over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail
dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

Sletning af persondata
Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort
brug af Hjemmesiden i 1 år.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke
til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som
udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb.
Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx
hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis
opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til
udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod,
at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre
deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger
Salon DU NORD ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af
en eller flere af dine rettigheder beskrevet i punktet omkring dine rettigheder, kan du kontakte:
Salon DU NORD ApS
Amerika Plads 34
DK-2100 København Ø
Tlf. nr.: +45 4071 3011
E-mail: myshop@salondunord.com .

Ændringer i Persondatapolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste
besøg på Hjemmesiden.

Versioner
Dette er version 1 af Salon DU NORD privatliv og persondatapolitik dateret den 11/12/2020.